ผู้บริหาร

นางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซด์โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/03/2014
ปรับปรุง 31/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 269177
Page Views 337683
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ขัวเรียง ชุมแพ
2 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ
3 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ 043464500
4 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ
5 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ขัวเรียง ชุมแพ
6 โรงเรียนบ้านนาสีนวน ขัวเรียง ชุมแพ
7 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ชุมแพ ชุมแพ
8 โรงเรียนโคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) ชุมแพ ชุมแพ
9 โรงเรียนชุมชนชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
10 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพ ชุมแพ
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ ชุมแพ
12 โรงเรียนบ้านชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
13 โรงเรียนชุมแพวิทยา ชุมแพ ชุมแพ
14 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพ ชุมแพ
15 โรงเรียนอนุบาลขุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ชุมแพ ชุมแพ
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมแพ ชุมแพ 311118 / 312195 / 312999
18 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพ ชุมแพ 0-4347-1445
19 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่ม ชุมแพ
20 โรงเรียนบ้านห้วยอีเปาะ นาหนองทุ่ม ชุมแพ
21 โรงเรียนบ้านโนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ
22 โรงเรียนบ้านวังยาว นาหนองทุ่ม ชุมแพ
23 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร นาเพียง ชุมแพ
24 โรงเรียนโนนงามศึกษา นาเพียง ชุมแพ
25 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นาเพียง ชุมแพ
26 โรงเรียนบ้านนาเพียง นาเพียง ชุมแพ
27 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียง ชุมแพ
28 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย นาเพียง ชุมแพ
29 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ
30 โรงเรียนบ้านหนองไฮ นาเพียง ชุมแพ
31 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ วังหินลาด ชุมแพ
32 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาด ชุมแพ
33 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาด ชุมแพ
34 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วังหินลาด ชุมแพ
35 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย วังหินลาด ชุมแพ 0872370787
36 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง วังหินลาด ชุมแพ
37 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์ วังหินลาด ชุมแพ
38 โรงเรียนบ้านธาตุ หนองเขียด ชุมแพ
39 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม หนองเขียด ชุมแพ
40 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ
41 โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม หนองเขียด ชุมแพ
42 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ
43 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205 หนองเขียด ชุมแพ
44 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้า ชุมแพ
45 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร หนองเสาเล้า ชุมแพ
46 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ
47 โรงเรียนบ้านหนองศาลา หนองเสาเล้า ชุมแพ
48 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้า ชุมแพ
49 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้า ชุมแพ
50 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ ชุมแพ (043) 312204
51 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ หนองไผ่ ชุมแพ
52 โรงเรียนบ้านหนองคะเน หนองไผ่ ชุมแพ
53 โรงเรียนโคกสูงสำราญ หนองไผ่ ชุมแพ
54 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ ชุมแพ 4597238
55 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ ชุมแพ
56 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง หนองไผ่ ชุมแพ
57 โรงเรียนบ้านยอดห้วย หนองไผ่ ชุมแพ
58 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง หนองไผ่ ชุมแพ
59 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ ชุมแพ
60 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 2 โนนสะอาด ชุมแพ
61 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โนนสะอาด ชุมแพ
62 โรงเรียนบ้านโนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ
63 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนหันวันครู โนนสะอาด ชุมแพ
64 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โนนสะอาด ชุมแพ
65 โรงเรียนบ้านร่องแซง โนนหัน ชุมแพ 043-391430
66 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนหัน ชุมแพ
67 โรงเรียนบ้านโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ
68 โรงเรียนบ้านโคกสูง โนนอุดม ชุมแพ
69 โรงเรียนบ้านหอย (รัฐราษฎร์รังสรรค์) โนนอุดม ชุมแพ
70 โรงเรียนบ้านโนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ
71 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ไชยสอ ชุมแพ
72 โรงเรียนบ้านหนองใส ไชยสอ ชุมแพ
73 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอ ชุมแพ
74 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ
75 โรงเรียนบ้านไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ
76 โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน ไชยสอ ชุมแพ
77 โรงเรียนบ้านสองคอน นาฝาย ภูผาม่าน
78 โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย ภูผาม่าน
79 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นาฝาย ภูผาม่าน
80 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่าน ภูผาม่าน
81 โรงเรียนภูผาม่าน ภูผาม่าน ภูผาม่าน
82 โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก ภูผาม่าน ภูผาม่าน 0862294879
83 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน ภูผาม่าน
84 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ภูผาม่าน ภูผาม่าน
85 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบ ภูผาม่าน
86 โรงเรียนบ้านเขาวง วังสวาบ ภูผาม่าน
87 โรงเรียนบ้านวังสวาบ วังสวาบ ภูผาม่าน
88 โรงเรียนบ้านซำภูทอง ห้วยม่วง ภูผาม่าน
89 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน
90 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน
91 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โนนคอม ภูผาม่าน
92 โรงเรียนบ้านโนนคอม โนนคอม ภูผาม่าน
93 โรงเรียนบ้านค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง
94 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่น ภูเวียง
95 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่น ภูเวียง
96 โรงเรียนบ้านโป่งแดง กุดขอนแก่น ภูเวียง
97 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่น ภูเวียง
98 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่น ภูเวียง
99 โรงเรียนบ้านเลิงแสง กุดขอนแก่น ภูเวียง
100 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กุดขอนแก่น ภูเวียง
101 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำ ภูเวียง
102 โรงเรียนกุดดุกวิทยา ดินดำ ภูเวียง 043-210700
103 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ดินดำ ภูเวียง
104 โรงเรียนบ้านกุดแคน ทุ่งชมพู ภูเวียง
105 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง
106 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทุ่งชมพู ภูเวียง
107 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง
108 โรงเรียนบ้านพระบาทโนนคูณ ทุ่งชมพู ภูเวียง
109 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพู ภูเวียง
110 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสง ภูเวียง
111 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาชุมแสง ภูเวียง
112 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง
113 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสง ภูเวียง
114 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาสรรค์ นาชุมแสง ภูเวียง
115 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นาชุมแสง ภูเวียง
116 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้า ภูเวียง
117 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา นาหว้า ภูเวียง
118 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ นาหว้า ภูเวียง
119 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้า ภูเวียง
120 โรงเรียนโสกห้างศึกษา นาหว้า ภูเวียง
121 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า ภูเวียง
122 โรงเรียนบ้านหนองโน นาหว้า ภูเวียง
123 โรงเรียนบ้านห้วยชัน นาหว้า ภูเวียง
124 โรงเรียนบ้านเรือ บ้านเรือ ภูเวียง
125 โรงเรียนสวนกล้วยหัวยชันวิทยาคาร บ้านเรือ ภูเวียง 043 260512
126 โรงเรียนบ้านโคกสง่า บ้านเรือ ภูเวียง
127 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียง ภูเวียง
128 โรงเรียนบ้านหนองขาม ภูเวียง ภูเวียง
129 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ภูเวียง ภูเวียง
130 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ภูเวียง ภูเวียง
131 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ภูเวียง ภูเวียง
132 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง
133 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย ภูเวียง
134 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือย ภูเวียง
135 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สงเปือย ภูเวียง
136 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สงเปือย ภูเวียง
137 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สงเปือย ภูเวียง
138 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม หนองกุงธนสาร ภูเวียง
139 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง
140 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ หนองกุงธนสาร ภูเวียง
141 โรงเรียนบ้านหัน หนองกุงธนสาร ภูเวียง
142 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ หนองกุงธนสาร ภูเวียง
143 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วิทยา หนองกุงธนสาร ภูเวียง
144 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม หนองกุงธนสาร ภูเวียง
145 โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง
146 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง
147 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซิน ภูเวียง
148 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา หว้าทอง ภูเวียง
149 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทอง ภูเวียง
150 โรงเรียนบ้านห้วยบง หว้าทอง ภูเวียง
151 โรงเรียนบ้านพระบาท หว้าทอง ภูเวียง
152 โรงเรียนบ้านหว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง
153 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ เขาน้อย ภูเวียง
154 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อย ภูเวียง
155 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
156 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
157 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
158 โรงเรียนบ้านหินร่อง เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
159 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมือง ภูเวียง
160 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ในเมือง ภูเวียง
161 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ในเมือง ภูเวียง
162 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ในเมือง ภูเวียง
163 โรงเรียนซำยางวิทยายน ซำยาง สีชมพู
164 โรงเรียนบ้านซำยาง ซำยาง สีชมพู
165 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ซำยาง สีชมพู
166 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซำยาง สีชมพู
167 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลาน สีชมพู
168 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ดงลาน สีชมพู
169 โรงเรียนบ้านซำจำปา ดงลาน สีชมพู
170 โรงเรียนบ้านนาอุดม ดงลาน สีชมพู
171 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจาน สีชมพู 043-444342 , 086-218-4161
172 โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ นาจาน สีชมพู
173 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู 086-4506233
174 โรงเรียนท่ากุญชร นาจาน สีชมพู
175 โรงเรียนนาจานศึกษา นาจาน สีชมพู
176 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจาน สีชมพู 0-4344-4341
177 โรงเรียนแสงบัวทอง นาจาน สีชมพู
178 โรงเรียนผาขามวิทยายน บริบูรณ์ สีชมพู
179 โรงเรียนบ้านผาขาม บริบูรณ์ สีชมพู
180 โรงเรียนบ้านพงษ์ บริบูรณ์ สีชมพู
181 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์ สีชมพู
182 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์ สีชมพู
183 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์ สีชมพู
184 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่ สีชมพู
185 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่ สีชมพู
186 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่ สีชมพู
187 โรงเรียนบ้านโนนงาม ภูห่าน สีชมพู
188 โรงเรียนภูห่านศึกษา ภูห่าน สีชมพู
189 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ภูห่าน สีชมพู
190 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู
191 โรงเรียนบ้านท่าช้าง วังเพิ่ม สีชมพู
192 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู
193 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่ม สีชมพู
194 โรงเรียนสีชมพูศึกษา วังเพิ่ม สีชมพู
195 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่ม สีชมพู 043-399074
196 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่ม สีชมพู
197 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่ม สีชมพู 085-4597238
198 โรงเรียนบ้านโคกกุงสาขาบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ ศรีสุข สีชมพู
199 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุข สีชมพู 043462402
200 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุข สีชมพู 043-399255
201 โรงเรียนบ้านโคกกุง ศรีสุข สีชมพู
202 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข สีชมพู
203 โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศรีสุข สีชมพู
204 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุข สีชมพู
205 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู สีชมพู
206 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สีชมพู สีชมพู
207 โรงเรียนบ้านป่าน สีชมพู สีชมพู
208 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สีชมพู สีชมพู 043399107
209 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ สีชมพู สีชมพู
210 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สีชมพู สีชมพู
211 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองแดง สีชมพู
212 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม หนองแดง สีชมพู
213 โรงเรียนบ้านสันติสุข หนองแดง สีชมพู 0 4326 0358
214 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองแดง สีชมพู
215 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู
216 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ กุดธาตุ หนองนาคำ
217 โรงเรียนบ้านสะอาด กุดธาตุ หนองนาคำ
218 โรงเรียนบ้านหัวภู กุดธาตุ หนองนาคำ
219 โรงเรียนหนองแวงวิทยา กุดธาตุ หนองนาคำ
220 โรงเรียนบ้านนาดี กุดธาตุ หนองนาคำ
221 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กุดธาตุ หนองนาคำ
222 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุ หนองนาคำ
223 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร ขนวน หนองนาคำ
224 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวน หนองนาคำ
225 โรงเรียนบ้านหนองพู่ ขนวน หนองนาคำ
226 โรงเรียนบ้านขนวน ขนวน หนองนาคำ
227 โรงเรียนบ้านศาลาดิน ขนวน หนองนาคำ
228 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ บ้านโคก หนองนาคำ
229 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคก หนองนาคำ
230 โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านโคก หนองนาคำ
231 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม บ้านโคก หนองนาคำ
232 โรงเรียนบ้านขนวนนคร กุดกว้าง หนองเรือ 043-260141
233 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด กุดกว้าง หนองเรือ
234 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้าง หนองเรือ
235 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดกว้าง หนองเรือ
236 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้าง หนองเรือ
237 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้าง หนองเรือ
238 โรงเรียนบ้านโนนดู่ กุดกว้าง หนองเรือ
239 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้าง หนองเรือ
240 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้าง หนองเรือ
241 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี จระเข้ หนองเรือ 043-388074
242 โรงเรียนจระเข้วิทยายน จระเข้ หนองเรือ
243 โรงเรียนบ้านหนองหอย จระเข้ หนองเรือ
244 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้ จระเข้ หนองเรือ
245 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้ หนองเรือ
246 โรงเรียนบ้านหัวบึง(ทูสอนประชาสรรค์) จระเข้ หนองเรือ
247 โรงเรียนบ้านหนองแปน จระเข้ หนองเรือ
248 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) บ้านกง หนองเรือ 043299582
249 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่ม บ้านกง หนองเรือ
250 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา บ้านกง หนองเรือ 043299152
251 โรงเรียนบ้านหนองสระ บ้านกง หนองเรือ
252 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา บ้านผือ หนองเรือ
253 โรงเรียนบ้านดอนกอก บ้านผือ หนองเรือ
254 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือ หนองเรือ
255 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือ หนองเรือ
256 โรงเรียนบ้านเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ
257 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็ง หนองเรือ
258 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ
259 โรงเรียนบ้านหาด บ้านเม็ง หนองเรือ
260 โรงเรียนบ้านนาหว้า บ้านเม็ง หนองเรือ
261 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็ง หนองเรือ
262 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็ง หนองเรือ
263 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็ง หนองเรือ
264 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็ง หนองเรือ
265 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ยางคำ หนองเรือ
266 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ยางคำ หนองเรือ
267 โรงเรียนบ้านยางคำ ยางคำ หนองเรือ
268 โรงเรียนบ้านดอนแขม ยางคำ หนองเรือ
269 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำ หนองเรือ
270 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ยางคำ หนองเรือ
271 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก หนองเรือ หนองเรือ
272 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หนองเรือ หนองเรือ
273 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือ หนองเรือ
274 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ
275 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ หนองเรือ หนองเรือ
276 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือ หนองเรือ
277 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือ หนองเรือ
278 โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา หนองเรือ หนองเรือ
279 โรงเรียนบ้านสะอาด หนองเรือ หนองเรือ
280 โรงเรียนอนุบาลนันทพร หนองเรือ หนองเรือ
281 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทอง หนองเรือ
282 โรงเรียนบ้านฝางน้อย โนนทอง หนองเรือ
283 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง หนองเรือ
284 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โนนทอง หนองเรือ
285 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทอง หนองเรือ
286 โรงเรียนบ้านกุดแคน โนนทอง หนองเรือ
287 โรงเรียนบ้านสระพังข่า โนนทอง หนองเรือ
288 โรงเรียนบ้านกุดเลา โนนทอง หนองเรือ
289 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ
290 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทอง หนองเรือ
291 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศึกษา โนนทัน หนองเรือ
292 โรงเรียนบ้านนาเปือย โนนทัน หนองเรือ
293 โรงเรียนบ้านร่องสมอ โนนทัน หนองเรือ
294 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทัน หนองเรือ
295 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนทัน หนองเรือ
296 โรงเรียนบ้านหว้า โนนทัน หนองเรือ
297 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โนนทัน หนองเรือ
298 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาด หนองเรือ
299 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาด หนองเรือ
300 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โนนสะอาด หนองเรือ
301 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนคูณ โนนสะอาด หนองเรือ
302 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาด หนองเรือ
303 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง โนนสะอาด หนองเรือ