โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ผู้บริหาร

นายฟากรี ทองดีบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซด์โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/03/2014
ปรับปรุง 05/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 146117
Page Views 177168
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวน ขัวเรียง ชุมแพ
2 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ
3 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ขัวเรียง ชุมแพ
4 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ 043464500
5 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด ขัวเรียง ชุมแพ
6 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ
7 โรงเรียนโคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ) ชุมแพ ชุมแพ
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน ชุมแพ ชุมแพ
9 โรงเรียนชุมแพวิทยา ชุมแพ ชุมแพ
10 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพ ชุมแพ 0-4347-1445
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมแพ ชุมแพ 311118 / 312195 / 312999
12 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพ ชุมแพ
13 โรงเรียนชุมชนชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ ชุมแพ
15 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ชุมแพ ชุมแพ
16 โรงเรียนอนุบาลขุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
17 โรงเรียนบ้านชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ
18 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพ ชุมแพ
19 โรงเรียนบ้านห้วยอีเปาะ นาหนองทุ่ม ชุมแพ
20 โรงเรียนบ้านโนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ
21 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่ม ชุมแพ
22 โรงเรียนบ้านวังยาว นาหนองทุ่ม ชุมแพ
23 โรงเรียนบ้านนาเพียง นาเพียง ชุมแพ
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮ นาเพียง ชุมแพ
25 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ
26 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย นาเพียง ชุมแพ
27 โรงเรียนโนนงามศึกษา นาเพียง ชุมแพ
28 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร นาเพียง ชุมแพ
29 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียง ชุมแพ
30 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ นาเพียง ชุมแพ
31 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ วังหินลาด ชุมแพ
32 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง วังหินลาด ชุมแพ
33 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาด ชุมแพ
34 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์ วังหินลาด ชุมแพ
35 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วังหินลาด ชุมแพ
36 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาด ชุมแพ
37 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย วังหินลาด ชุมแพ 0872370787
38 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205 หนองเขียด ชุมแพ
39 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ
40 โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม หนองเขียด ชุมแพ
41 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม หนองเขียด ชุมแพ
42 โรงเรียนบ้านธาตุ หนองเขียด ชุมแพ
43 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ
44 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้า ชุมแพ
45 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ
46 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร หนองเสาเล้า ชุมแพ
47 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้า ชุมแพ
48 โรงเรียนบ้านหนองศาลา หนองเสาเล้า ชุมแพ
49 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้า ชุมแพ
50 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง หนองไผ่ ชุมแพ
51 โรงเรียนบ้านยอดห้วย หนองไผ่ ชุมแพ
52 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ ชุมแพ
53 โรงเรียนบ้านหนองคะเน หนองไผ่ ชุมแพ
54 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง หนองไผ่ ชุมแพ
55 โรงเรียนโคกสูงสำราญ หนองไผ่ ชุมแพ
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ ชุมแพ
57 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ ชุมแพ 4597238
58 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ ชุมแพ (043) 312204
59 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ หนองไผ่ ชุมแพ
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนหันวันครู โนนสะอาด ชุมแพ
61 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ โนนสะอาด ชุมแพ
62 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 2 โนนสะอาด ชุมแพ
63 โรงเรียนบ้านโนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ
64 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โนนสะอาด ชุมแพ
65 โรงเรียนบ้านร่องแซง โนนหัน ชุมแพ 043-391430
66 โรงเรียนบ้านโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ
67 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนหัน ชุมแพ
68 โรงเรียนบ้านโคกสูง โนนอุดม ชุมแพ
69 โรงเรียนบ้านโนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ
70 โรงเรียนบ้านหอย (รัฐราษฎร์รังสรรค์) โนนอุดม ชุมแพ
71 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอ ชุมแพ
72 โรงเรียนบ้านไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ
73 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ
74 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ไชยสอ ชุมแพ
75 โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน ไชยสอ ชุมแพ
76 โรงเรียนบ้านหนองใส ไชยสอ ชุมแพ
77 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ นาฝาย ภูผาม่าน
78 โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย ภูผาม่าน
79 โรงเรียนบ้านสองคอน นาฝาย ภูผาม่าน
80 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน ภูผาม่าน
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก ภูผาม่าน ภูผาม่าน 0862294879
82 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ภูผาม่าน ภูผาม่าน
83 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่าน ภูผาม่าน
84 โรงเรียนภูผาม่าน ภูผาม่าน ภูผาม่าน
85 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบ ภูผาม่าน
86 โรงเรียนบ้านวังสวาบ วังสวาบ ภูผาม่าน
87 โรงเรียนบ้านเขาวง วังสวาบ ภูผาม่าน
88 โรงเรียนบ้านซำภูทอง ห้วยม่วง ภูผาม่าน
89 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน
90 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วง ภูผาม่าน
91 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โนนคอม ภูผาม่าน
92 โรงเรียนบ้านโนนคอม โนนคอม ภูผาม่าน
93 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กุดขอนแก่น ภูเวียง
94 โรงเรียนบ้านเลิงแสง กุดขอนแก่น ภูเวียง
95 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่น ภูเวียง
96 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่น ภูเวียง
97 โรงเรียนบ้านค้อ กุดขอนแก่น ภูเวียง
98 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่น ภูเวียง
99 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่น ภูเวียง
100 โรงเรียนบ้านโป่งแดง กุดขอนแก่น ภูเวียง
101 โรงเรียนกุดดุกวิทยา ดินดำ ภูเวียง 043-210700
102 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ดินดำ ภูเวียง
103 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำ ภูเวียง
104 โรงเรียนบ้านพระบาทโนนคูณ ทุ่งชมพู ภูเวียง
105 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพู ภูเวียง
106 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ทุ่งชมพู ภูเวียง
107 โรงเรียนบ้านกุดแคน ทุ่งชมพู ภูเวียง
108 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง
109 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพู ภูเวียง
110 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาสรรค์ นาชุมแสง ภูเวียง
111 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสง ภูเวียง
112 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาชุมแสง ภูเวียง
113 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสง ภูเวียง
114 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นาชุมแสง ภูเวียง
115 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง
116 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ นาหว้า ภูเวียง
117 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้า ภูเวียง
118 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา นาหว้า ภูเวียง
119 โรงเรียนโสกห้างศึกษา นาหว้า ภูเวียง
120 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า ภูเวียง
121 โรงเรียนบ้านหนองโน นาหว้า ภูเวียง
122 โรงเรียนบ้านห้วยชัน นาหว้า ภูเวียง
123 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้า ภูเวียง
124 โรงเรียนบ้านโคกสง่า บ้านเรือ ภูเวียง
125 โรงเรียนบ้านเรือ บ้านเรือ ภูเวียง
126 โรงเรียนสวนกล้วยหัวยชันวิทยาคาร บ้านเรือ ภูเวียง 043 260512
127 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง
128 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียง ภูเวียง
129 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ภูเวียง ภูเวียง
130 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ภูเวียง ภูเวียง
131 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ภูเวียง ภูเวียง
132 โรงเรียนบ้านหนองขาม ภูเวียง ภูเวียง
133 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สงเปือย ภูเวียง
134 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สงเปือย ภูเวียง
135 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือย ภูเวียง
136 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย ภูเวียง
137 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สงเปือย ภูเวียง
138 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ หนองกุงธนสาร ภูเวียง
139 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม หนองกุงธนสาร ภูเวียง
140 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง
141 โรงเรียนบ้านหัน หนองกุงธนสาร ภูเวียง
142 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วิทยา หนองกุงธนสาร ภูเวียง
143 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ หนองกุงธนสาร ภูเวียง
144 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม หนองกุงธนสาร ภูเวียง
145 โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง
146 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซิน ภูเวียง
147 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซิน ภูเวียง
148 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทอง ภูเวียง
149 โรงเรียนบ้านหว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง
150 โรงเรียนบ้านพระบาท หว้าทอง ภูเวียง
151 โรงเรียนบ้านห้วยบง หว้าทอง ภูเวียง
152 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา หว้าทอง ภูเวียง
153 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ เขาน้อย ภูเวียง
154 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อย ภูเวียง
155 โรงเรียนบ้านหินร่อง เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
156 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
157 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
158 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง
159 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ในเมือง ภูเวียง
160 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ในเมือง ภูเวียง
161 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมือง ภูเวียง
162 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ในเมือง ภูเวียง
163 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ซำยาง สีชมพู
164 โรงเรียนบ้านซำยาง ซำยาง สีชมพู
165 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ซำยาง สีชมพู
166 โรงเรียนซำยางวิทยายน ซำยาง สีชมพู
167 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ดงลาน สีชมพู
168 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลาน สีชมพู
169 โรงเรียนบ้านนาอุดม ดงลาน สีชมพู
170 โรงเรียนบ้านซำจำปา ดงลาน สีชมพู
171 โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ นาจาน สีชมพู
172 โรงเรียนแสงบัวทอง นาจาน สีชมพู
173 โรงเรียนนาจานศึกษา นาจาน สีชมพู
174 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจาน สีชมพู 0-4344-4341
175 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู 086-4506233
176 โรงเรียนท่ากุญชร นาจาน สีชมพู
177 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจาน สีชมพู 043-444342 , 086-218-4161
178 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์ สีชมพู
179 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์ สีชมพู
180 โรงเรียนผาขามวิทยายน บริบูรณ์ สีชมพู
181 โรงเรียนบ้านผาขาม บริบูรณ์ สีชมพู
182 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์ สีชมพู
183 โรงเรียนบ้านพงษ์ บริบูรณ์ สีชมพู
184 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่ สีชมพู
185 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่ สีชมพู
186 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่ สีชมพู
187 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ภูห่าน สีชมพู
188 โรงเรียนบ้านโนนงาม ภูห่าน สีชมพู
189 โรงเรียนภูห่านศึกษา ภูห่าน สีชมพู
190 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่ม สีชมพู
191 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่ม สีชมพู 043-399074
192 โรงเรียนบ้านท่าช้าง วังเพิ่ม สีชมพู
193 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู
194 โรงเรียนสีชมพูศึกษา วังเพิ่ม สีชมพู
195 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่ม สีชมพู 085-4597238
196 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่ม สีชมพู
197 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่ม สีชมพู
198 โรงเรียนบ้านโคกกุง ศรีสุข สีชมพู
199 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข สีชมพู
200 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุข สีชมพู
201 โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศรีสุข สีชมพู
202 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุข สีชมพู 043462402
203 โรงเรียนบ้านโคกกุงสาขาบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ ศรีสุข สีชมพู
204 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุข สีชมพู 043-399255
205 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพู สีชมพู
206 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ สีชมพู สีชมพู
207 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สีชมพู สีชมพู
208 โรงเรียนบ้านป่าน สีชมพู สีชมพู
209 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สีชมพู สีชมพู 043399107
210 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สีชมพู สีชมพู
211 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู
212 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองแดง สีชมพู
213 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม หนองแดง สีชมพู
214 โรงเรียนบ้านสันติสุข หนองแดง สีชมพู 0 4326 0358
215 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองแดง สีชมพู
216 โรงเรียนหนองแวงวิทยา กุดธาตุ หนองนาคำ
217 โรงเรียนบ้านหัวภู กุดธาตุ หนองนาคำ
218 โรงเรียนบ้านสะอาด กุดธาตุ หนองนาคำ
219 โรงเรียนบ้านนาดี กุดธาตุ หนองนาคำ
220 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย กุดธาตุ หนองนาคำ
221 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ กุดธาตุ หนองนาคำ
222 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุ หนองนาคำ
223 โรงเรียนบ้านขนวน ขนวน หนองนาคำ
224 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร ขนวน หนองนาคำ
225 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวน หนองนาคำ
226 โรงเรียนบ้านหนองพู่ ขนวน หนองนาคำ
227 โรงเรียนบ้านศาลาดิน ขนวน หนองนาคำ
228 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม บ้านโคก หนองนาคำ
229 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ บ้านโคก หนองนาคำ
230 โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านโคก หนองนาคำ
231 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคก หนองนาคำ
232 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้าง หนองเรือ
233 โรงเรียนบ้านขนวนนคร กุดกว้าง หนองเรือ 043-260141
234 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง กุดกว้าง หนองเรือ
235 โรงเรียนบ้านโนนดู่ กุดกว้าง หนองเรือ
236 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้าง หนองเรือ
237 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้าง หนองเรือ
238 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้าง หนองเรือ
239 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้าง หนองเรือ
240 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด กุดกว้าง หนองเรือ
241 โรงเรียนบ้านหัวบึง(ทูสอนประชาสรรค์) จระเข้ หนองเรือ
242 โรงเรียนจระเข้วิทยายน จระเข้ หนองเรือ
243 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้ จระเข้ หนองเรือ
244 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี จระเข้ หนองเรือ 043-388074
245 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้ หนองเรือ
246 โรงเรียนบ้านหนองแปน จระเข้ หนองเรือ
247 โรงเรียนบ้านหนองหอย จระเข้ หนองเรือ
248 โรงเรียนบ้านหนองสระ บ้านกง หนองเรือ
249 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) บ้านกง หนองเรือ 043299582
250 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่ม บ้านกง หนองเรือ
251 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา บ้านกง หนองเรือ 043299152
252 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือ หนองเรือ
253 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา บ้านผือ หนองเรือ
254 โรงเรียนบ้านดอนกอก บ้านผือ หนองเรือ
255 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือ หนองเรือ
256 โรงเรียนบ้านนาหว้า บ้านเม็ง หนองเรือ
257 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็ง หนองเรือ
258 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ
259 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็ง หนองเรือ
260 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็ง หนองเรือ
261 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็ง หนองเรือ
262 โรงเรียนบ้านหาด บ้านเม็ง หนองเรือ
263 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็ง หนองเรือ
264 โรงเรียนบ้านเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ
265 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ
266 โรงเรียนบ้านดอนแขม ยางคำ หนองเรือ
267 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ยางคำ หนองเรือ
268 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ยางคำ หนองเรือ
269 โรงเรียนบ้านยางคำ ยางคำ หนองเรือ
270 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำ หนองเรือ
271 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ยางคำ หนองเรือ
272 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก หนองเรือ หนองเรือ
273 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือ หนองเรือ
274 โรงเรียนอนุบาลนันทพร หนองเรือ หนองเรือ
275 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ
276 โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา หนองเรือ หนองเรือ
277 โรงเรียนบ้านสะอาด หนองเรือ หนองเรือ
278 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หนองเรือ หนองเรือ
279 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือ หนองเรือ
280 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือ หนองเรือ
281 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ หนองเรือ หนองเรือ
282 โรงเรียนบ้านสระพังข่า โนนทอง หนองเรือ
283 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โนนทอง หนองเรือ
284 โรงเรียนบ้านฝางน้อย โนนทอง หนองเรือ
285 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ
286 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทอง หนองเรือ
287 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทอง หนองเรือ
288 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทอง หนองเรือ
289 โรงเรียนบ้านกุดเลา โนนทอง หนองเรือ
290 โรงเรียนบ้านกุดแคน โนนทอง หนองเรือ
291 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง หนองเรือ
292 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศึกษา โนนทัน หนองเรือ
293 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนทัน หนองเรือ
294 โรงเรียนบ้านนาเปือย โนนทัน หนองเรือ
295 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทัน หนองเรือ
296 โรงเรียนบ้านหว้า โนนทัน หนองเรือ
297 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โนนทัน หนองเรือ
298 โรงเรียนบ้านร่องสมอ โนนทัน หนองเรือ
299 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาด หนองเรือ
300 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนคูณ โนนสะอาด หนองเรือ
301 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โนนสะอาด หนองเรือ
302 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาด หนองเรือ
303 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง โนนสะอาด หนองเรือ
304 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาด หนองเรือ