โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจักรวาล สุขดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอุไลพร โพธิรุกข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0956682397
อีเมล์ : poouripon@gmail.com