โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ปฐมวัย

นางสาวจริยา เหลือนาง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวลักษมี ศรศักดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2