กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัชดาภร คำกอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางลิษา บัวพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1