โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่
20 ธ.ค. 65 ถึง 21 ธ.ค. 65 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
14 ธ.ค. 65 ถึง 16 ธ.ค. 65 กีฬาศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์
29 พ.ย. 65 ถึง 01 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬาตำบลขัวเรียง
โรงเรียนบ้านนาสีนวน