โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง   ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
สารโคกม่วงศึกษา
สารโคกม่วงศึกษาปี 59 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 381) 12 ก.ย. 59