โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
สารโคกม่วงศึกษา
กีฬาตำบลขัวเรียง ประจำปี 2565 (อ่าน 47) 19 ธ.ค. 65
กีฬาศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 (อ่าน 43) 19 ธ.ค. 65
โครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 18 ธ.ค. 65
(อ่าน 587) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 530) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 530) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 547) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 184) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 190) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 176) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 209) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 206) 05 ส.ค. 62
(อ่าน 209) 05 ส.ค. 62
สารโคกม่วงศึกษาปี 59 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 766) 12 ก.ย. 59