ประกาศของโรงเรียนโคกม่วงศึกษา
ประกาศโรงเรียนโคกม่วงศึกษา เรื่อง ยื่นซองประมูลราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา จะทำการยื่นซองประมูลราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2566 
เนื่องจากผู้รับการประมูลรายเก่าได้ครบสัญญาจ้างในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 นั้น
จึงได้กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ ห้องธุรการโรงเรียนโรงเรียนโคกม่วงศึกษา และจะทำการเปิดซองในเวลา 13.00 น.
โดยผู้ที่สนใจยื่นซองประกวดราคาโดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทื้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซอง
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลขัวเรียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 34 ครั้ง