ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
9 มีนาคม 2566 นางสาวภัณฑิญาภา  เขียนชานาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน 12 คน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,14:18   อ่าน 23 ครั้ง