ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวภัณฑิญาภา  เขียนชานาจ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอชุมแพ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษาและโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เพื่อน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,13:47   อ่าน 29 ครั้ง