ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2565
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นำโดยผู้อำนวยการภัณฑิญาภา  เขียนชานาจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และร่วมทำงานกับผู้อื่น

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,16:12   อ่าน 82 ครั้ง