โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ภาพกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นำโดยนางสาวภัณฑิญาภา เขียนชานาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนโคกม่วงศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,15:53   อ่าน 46 ครั้ง