โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ( โตไปไม่อ้วน) ( โดย ครูปู )
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา  จัดกิจกรรมตามโครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ( โตไปไม่อ้วน )   ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกม่วง 
เมื่อวันที่  21   สิงหาคม   2561 
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,14:37   อ่าน 678 ครั้ง