โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร( by Kru poo)
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นำโดย นายฟากรี   ทองดีบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกาาดูงานที่โรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,23:47   อ่าน 1446 ครั้ง