โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง  ตำบลขัวเรียง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 043464500
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รัชดาภร์ณ พลเสนีย์ (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไทยฟุจิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 เม.ย. 2561,22:29 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.30.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล